FABRICĂM CU GRIJA
PRELUCRĂM CU DRAG

Stimat acţionar a S.A. «Orhei-Vit»,

În baza Hotărîrii Consiliul Societăţii din 29 martie 2017 S.A. «Orhei-Vit» anunţă despre convocarea la data de 05 mai 2017 a adunării ordinare generale anuale al acţionarilor S.A. «Orhei-Vit» pe anul 2016. Modul de desfăşurare al adunării – очная. Locul de desfăşurare al adunării: Republica Moldova, or. Chişinău, str. Industrială, 40. Începutul înregistrării – ora 11:15. Încheierea înregistrării – ora 11:55. Începutul adunării – ora 12:00.

ORDINEA DE ZI:

1) Darea de seamă financiară anuală a Societăţii pe anul 2016.
2) Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societăţii.
3) Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori.
4) Cu privire la repartizarea profitului a Societăţii pe anul 2016.
5) Aprobarea normativelor de repartizare a profitului Societăţii pentru anul 2017.
6) Aprobarea Organizaţiei de Audit şi stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor ei.


Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele ordinii de zi a adunării în zilele lucrătoare începînd cu data de 25 aprilie 2017 de la 10:00 pînă la 16:00, în incinta Societăţii pe adresa: RM, or. Chişinău, str. Industrială, 40, anticameral. Lista acţionarilor, cu dreptul de participare la adunare, este întocmită la data de 29 martie 2017. Pentru a participa la adunare acţionarii trebuie să posede buletinul de identitate, reprezentanţii acţionarilor – buletinul de identitate şi procura, legalizată în conformitate cu Legea cu privire la „Societăţile pe Acţiuni”. Pentru informaţii: (022) 835-402.

Director General
© Orhei-Vit 1945-2017