FABRICĂM CU GRIJA
PRELUCRĂM CU DRAG

Avizul
privind efectuarea ofertei de preluare
benevolă a acţiunilor emise de «Orhei-Vit» SA

Prin Decizia C.N.P.F nr. 8/1 din 02.03.2017 a fost aprobata Oferta de preluare benevolă pentru acţiunile emise de "Orhei-Vit" SA intermediată de "Pro Invest Capital" S.A.

Datele de identificare a Ofertantului: ÎCS "Development-Group" SRL, IDNO – c/f 1003600011200 din 15.09.1999, adresa juridică MD-2023, str. Industrială, 40, mun. Chişinău, RM.

Datele de identificare a Emitentului: Societatea pe acţiuni "Orhei-Vit", IDNO – c/f 1003606004176 din 07.07.1994, adresa juridică MD-2069, str. Mesager, 16, mun. Chişinău, RM. Numărul total al acţiunilor plasate a Societăţii constituie 2 016 069 acţiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală de 15,00 lei fiecare, emise în formă dematerializată şi un capital social în mărime de 30 241 035 lei.

Clasa şi numărul de valori mobiliare deţinute de ofertant şi de către persoanele cu care acţionează în mod concertat: Ofertantul împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat deţine 1 658 363 acţiuni ordinare nominative, ce constituie 82,26% din totalul acţiunilor emise de către Emitent, в том числе: Ofertantul - 761 984 acţiuni ordinare nominative (37,80% din capitalul social al Emitentului); Persoanele care acţionează în mod concertat cu Ofertantul - d 896 379 acţiuni ordinare nominative (44,46% din capitalul social al Emitentului).

Numărul de valori mobiliare ce constituie obiectul ofertei: 357 706 acţiuni emise de "Orhei-Vit" SA (17,74% din capitalul social).

Preţul propus pentru o valoare mobiliară: 17,00 lei per acţiune

Termenul de acţiune a ofertei: Ofertă de preluare este valabilă pentru o perioadă de 10 (zece) săptămîni şi este cuprinsă între 15 martie 2017 şi 23 mai 2017. Perioada ofertei poate fi extinsă de către Ofertant cu aprobarea C.N.P.F.

Datele de identificare a Intermediarului: Societatea de Investiţii "Pro Invest Capital" S.A., adresa juridică: MD-2015, mun.Chişinău, str.Zelinski, 7 of. 510, telefon de contact (022) 57 18 69 email: pic.proinvestcapital@gmail.com

Date despre locul şi perioada de timp în care doritorii pot lua cunoştinţă cu prospectul ofertei de preluare: Prospectul de ofertă va fi disponibil publicului începînd cu data publicării anunţului de oferta, pe toata perioada derulării acesteia. Prospectul de oferta poate fi obţinut în mod gratuit, pe suport de hîrtie, la sediul:
а) Intermediarului "Pro Invest Capital" S.A.: MD-2015, mun.Chişinău, str. Zelinski, 7 of. 510, telefon de contact (022) 57 18 69;
b) Ofertantului ÎCS "Development-Group" SRL: MD-2023, mun.Chişinău, str. Industrială, 40, telefon de contact (022) 83 54 02.

Condiţiile ofertei pe care le vor întruni contraofertele deţinătorilor de acţiuni, locurile de subscriere şi programul de lucru cu publicul: Acţionarii pot accepta Oferta prin completarea şi semnarea, înainte de expirarea Perioadei Ofertei, a două exemplare ale formularului de subscriere, care va fi disponibil acţionarilor interesaţi la: sediul Intermediarului din MD-2015, mun.Chişinău, str.Zelinski,7 of. 510, telefon de contact (022) 57 18 69, program de lucru de luni până vineri între orele 10-00 --- 17-00. In ultima zi a Perioadei de Oferta, programul de primire a Formularelor de Subscriere va fi între orele 10-00 --- 13-00. Pentru a primi formularele de subscriere acţionarii urmează să prezinte Intermediarului extrasul din registrul acţionarilor Emitentului de la Societatea de Registru "Soliditate" S.A. (tel. (022) 54 93 20).

Oferta va fi derulată prin intermediul pieţei reglementate, administrat de "Bursa de Valori a Moldovei" S.A.Contravaloarea acţiunilor vândute va fi plătită acţionarilor în conformitate cu termenii Prospectului de Ofertă de către Intermediar după data decontării tranzacţiei şi anume în prima zi lucrătoare ce urmează după data decontării tranzacţiei.
© Orhei-Vit 1945-2017