FABRICĂM CU GRIJA
PRELUCRĂM CU DRAG

Informație
pentru acționari

Avizul privind efectuarea
ofertei de preluare
benevolă a acţiunilor emise
de «Orhei-Vit» SAPrin Decizia C.N.P.F nr. 8/1 din 02.03.2017 a fost
aprobata Oferta de preluare benevolă pentru
acţiunile emise de "Orhei-Vit" SA intermediată
de "Pro Invest Capital" SAMai mult


Convocarea la data de 05 mai 2017
a adunării ordinare
generale anuale al acţionarilor
S.A. "Orhei-Vit" pe anul 2016.Modul de desfăşurare al adunării – cu prezenţa acţionarilor.
Locul de desfăşurare al adunării:
Republica Moldova, or. Chişinău, str. Industrială, 40.
Începutul înregistrării – ora 11:15.
Încheierea înregistrării – ora 11:55.
Începutul adunării – 12:00.

Mai mult

© Orhei-Vit 1945-2017